HTML Heroes

Platforma HTML Heroji je posebej zasnovana za učitelje v osnovnih šolah, ki želijo v svoje poučevanje vpeljati učenje o internetni varnosti. Prvi del virov (Lekcije 1–4) se osredotočajo na spretnosti, potrebne za brskanje po spletu, kot so učinkovito in varno iskanje, določanje, kateri spletni vsebini je mogoče zaupati in upravljanje časa na zaslonu. Drugi odsek obravnava spretnosti, potrebne za varno in učinkovito komuniciranje preko spleta (poglavja 5, 6, 7 in 8). Ukvarja pa se tudi z vprašanji v zvezi z izmenjavo osebnih podatkov na spletu, spoštljivim ravnanjem z drugimi in spletnimi igrami.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *