CSICY

Center za socialne inovacije Ltd

Center za socialne inovacije (CSI) je organizacija za raziskave in razvoj, ki se osredotoča na spodbujanje družbenih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe v lokalnem, nacionalnem, regionalnem in globalnem kontekstu. CSI tesno sodeluje pri soočanju s socialnimi, gospodarskimi in kulturnimi izzivi z vladami, lokalnimi upravnimi agencijami, neprofitnimi agencijami, komercialnimi subjekti in izobraževalnimi ustanovami.  
Sistemske izzive prepoznavamo in rešujemo s pomočjo raziskav na podlagi dokazov, najsodobnejših raziskav globalnih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih rešitev, razvijanjem rešitev z upoštevanjem lokalnega ekosistema, kulturne dinamike, zadovoljevanjem potreb deležnikov na podlagi njihovih povratnih informacij in potrebnih prilagoditev. Mehanizmi povratnih informacij in procesi, ki jih uporabljamo, nam omogočajo samozavest v stiku z zainteresiranimi stranmi in tako ves čas posodabljajo naše predloge socialnih rešitev.   
Ekipo CSI sestavljajo odprti, usposobljeni raziskovalci, izobraževalci, socialni delavci, socialni podjetniki, vodje projektov, trenerji in razvijalci informacijske tehnologije. CSI vključuje zmožnost in sposobnost prepoznavanja družbenih potreb, oblikovanja in izvajanja prilagojenih pobud in projektov ter zagotavljanja trajnostne rasti. Strokovnost potrjujemo na področju socialne pravičnosti, trga dela, izobraževanja in e-učenja, socialnega podjetništva, vodenja projektov, storitev ocenjevanja projektov, potrjevanja produktov in usposabljanj.