ECC

ECC

Raziskovalci združenja za interdisciplinarno izobraževanje in svetovanje E-C-C delujejo v poklicnem izobraževanju mladih in odraslih že več kot 20 let. V tem času so razvili koncepte na področju zgodnjega opuščanjem izobraževanja (osipniki), mladinskega svetovanja na področju radikalizacije mladih ter razvili gradiva za usposabljanje socialnih in medkulturnih kompetenc.