Spletni forum

SPLETNI FORUM

Spletni interaktivni forum je prostor za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki bodo spodbujale povezovanje in izmenjavo aktivnosit ne le med partnerskimi in mladinskimi organizacijami v njihovih državah, pač pa tudi na evropski ravni, da bi na ta način omogočili in olajšali izmenjavo med izobraževalci, učitelji, trenerji in mladinskimi delavci, ki se soočajo s tem pojavom in bodo zmožni s koristnimi nasveti vzpostaviti podporo med vrstniki.